Välj en sida
Sara Sandström

Galleristen Sara Sandström, som tillsammans med Stefan Andersson driver Galleri Andersson/Sandström. Foto: Lars Carlén.

Galleri Andersson/Sandström är har skapat uppmärksammade och uppskattade skulpturutställningar i Umedalen i Umeå och på Kungliga Djurgården i Stockholm. Galleriet ägs och drivs av Sara Sandström och Stefan Andersson och när jag intervjuade Sara Sandström var jag nyfiken på att höra henne berätta vad hon upplever har haft betydelse för att bygga upp galleriverksamheten och hur samarbetet mellan galleriet och konstnärerna fungerar.

Skulpturupplevelser för en bred allmänhet

De årliga skulpturutställningarna på Kungliga Djurgården och arbetet med Umedalens skulpturpark var annat som vi samtalade om. Det är två satsningar som uppmärksammas mycket och når ut både till människor med ett aktivt intresse för konst och för den breda allmänheten.

Text: Lars Carlén