Välj en sida
Emiko Yoshioka

Emiko Yoshioka, lektor på Kyoto Seika University, när hon ser på en utställning med OLTA på Nap Gallery i Tokyo. Foto: Lars Carlén

Emiko Yoshioka är lektor vid Kyoto Seika University. På universitetet undervisas konst men även manga och anime. Emiko Yoshioka undervisar konst och kurering.

Huvudsakligen uppfattar Emiko Yoshioka samtidskonst som gränsöverskridande, men trots det ser hon hur den japanska samtidskonsten trots allt är påverkad av hur konst har uppfattats i Japan i äldre tider.
̶  I Japan har vi historiskt sett inte gjort någon stor skillnad mellan konst och konsthantverk, berättar hon.
Enligt Emiko Yoshioka har det gjort att japanska samtidskonstnärer i stor utsträckning intresserar sig för vardagliga föremål.

Exempel på intressanta samtida japanska konstnärer

Att välja ut några samtida japanska konstnärer som det är extra intressant att titta närmare på är en svår uppgift, men jag bad ändå Emiko Yoshioka att tipsa mig på namn på konstnärer hon ser som extra intressanta.
Hon nämner Rei Naito som är den enda konstnären som visas på konstmuseet Teshima, hennes verk har gjorde stort intryck på Emiko Yoshioka som upplever att konstnärens finkänslighet är typiskt japansk. Ytterligare en kvinnlig japansk konstnär hon tipsar om är Lieko Shiga.
̶  Hennes fotografier är både personliga och sociala. Den lokala historian är något hon lägger mycket energi på att lära sig om och något hon gör mycket research om, säger Emiko Yoshioka.
Att inte vara profet i sitt eget land
Finns det då japanska konstnärer som fått mycket positiv uppmärksamhet utomlands, men som inte är lika uppskattade i Japan? Det gör det. Konstnären Mariko Morio är enligt Emiko Yoshioka betydligt mer uppskattad i många andra länder jämfört med i Japan. Att hon flyttade från Japan när hon var ung kan vara en av anledningarna till det.
En annan anledning som är ämnesvalet i konstverken.
̶  För konstpubliken utomlands tar hennes konst upp ämnen som nog uppfattas mycket japanska, men i Japan brukar hennes verk istället ofta ses som kitsch, berättar Emiko Yoshioka.

Text: Lars Carlén