Välj en sida
Johan af Klint

Det är är ett foto från intervjutillfället med Johan af Klint. Passande nog står han bredvid en buddhastatyett. Han doktorera i buddhism. Foto: Lars Carlén

Det var väldigt spännande att intervjua Johan af Klint om Hilma af Klint och hennes konst i podcasten Tonträff för konst. För han har faktiskt träffat henne! Dessutom har Johan af Klint under lång tid kämpat för att konstverken som numera är världsberömda, skulle nå ut ordentligt. Det var något han involverade sig i långt innan Hilma af Klint var så uppmärksammad hon är idag. Att både Johan och hans faster ägnat sig mycket åt andligt sökande gjorde mig mycket nyfiken.

Text: Lars Carlén